κοινοι λογοι

[Napoli, Piazza Garibaldi, stazionamento CTP. Ore 16:10]

El can camina sui sassi.
Se no ghe fusse el can
che sta tra mi e i sassi
no capirìa sto mondo
no capirìa.

I pessi noa ne l’aqua
l’aqua passa pai pessi
i osei svola ne l’aria
l’aria passa fra lori…
Se no ghe fusse i pessi
se no ghe fusse i osei
tra l’aqua e mi
tra l’aria e mi
no podarìa vivar qua
no podarìa.

Se no ghe fusse bestie
in mezo a sto deserto
no ghe starìa
no ghe starìa.

(E. Calzavara, da Analfabeto, 1979)

Tag: ,

I Commenti sono chiusi